نمونه کار
ایزد شهر
پروژه اداری تجاری هویزه 3000 متر مربع
پروژه اداری ملا صدرا (صبا نفت) 10000 متر مربع سیستم AMF
پروژه اداری وزرا 2500 متر مربع مهندس ترکی
پروژه ارغوان تنگستان اقدسیه 20000 متر مربع
پروژه دربندسر 5000 متر مربع
پروژه کاوه      کاربری اداری       کارفرما شرکت شیشه کاوه      سیستم=سقف ثابت دکوراتیو      متراژ=8.000 متر مربع       تهران-اقدسیه
پروژه مسکونی امیر آباد 2500 متر مربع
پروژه مسکونی ایثار (مرزداران) 2500 متر مربع
پروژه مسکونی جهان آرا 2500 متر مربع
پروژه مسکونی سعادت آباد 3000 متر مربع
پروژه مسکونی قیطریه مهندس یزدانی 3000 متر مربع
پروژه مسکونی مهندس ماکویی (سعادت آباد ) 3000 متر مربع
پروژه مسکونی موسیوند 15000 متر مربع
پروژه ندا (اقدسیه) 8000 متر مربع
پیروزی 2000 متر مربع
صفحه بعد